Free Graham Nash Ringtone

  • for Graham Nash polyphonic ringtones click here

  • for Graham Nash monophonic ringtones click here

Free Graham Nash - Chicago ringtone 

Graham Nash - Chicago

Tempo: 100

RTTL
Chicago:d=4,o=5,b=100:32p,8a,8c6,8d6,8e6,8d6,16c6,8d6,16p,8c6,8a,8c6,8d6,8e6, 16d6,16c6,8a,p,8a,8e6,8d6,8d6,8d6,16e6,8d6,16p,8g,8b,8d6,8c6,8d6,16c6,8d6,8c6

Nokia Keypress Sequence
0888, 68, 1*, 2, 3, 2,18, 29, 08, 1,6**, 1*, 2, 3, 28,1, 69**, 09, 6,3*, 2, 2, 2,38, 29, 08, 5**, 7, 2*, 1, 2, 18, 29,

To download Chicago ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones